Een hommel maken

Zelf een hommel maken is voor de handige Harry best te doen, maar ...
een hommel maken die goed klinkt, er mooi uit ziet en vele jaren kan meegaan is een ander paar mouwen!